Voorman Technische Onderhoudswerkplaats

De Voorman Technische Onderhoudswerkplaats is verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt proces in de logistiek en onderhoudswerkplaats.

Dit vertaalt zich in een accurate en snelle retourname en een tijdige en goede uitlevering aan de klanten zoals overeengekomen, inclusief betrouwbare facturatie, optimale inzet van vloot en personeel, efficiënte en accurate magazijnprocessen (verkoop, reserve-onderdelen, verbruiksartikelen) en een juiste uitvoering van afgesproken procedures op de Hub vestiging. Tevens verantwoordelijk voor het aansturen van de onderhoudswerkplaats. Planning en aansturen van de monteurs en optimaliseren van de doorlooptijden. Hiervoor is een technische achtergrond en een aantoonbare leidinggevende ervaring noodzakelijk.

Inhoud
• Afdeling: Logistiek en onderhoudswerkplaats
• Rapporteert aan Vestigingsmanager Zuid
• Logistiek en onderhoudswerkplaats wordt gedreven door SALES

Karakterisering
Primaire doelstelling van het logistiek beleid is het leveren van een zo een hoog mogelijke servicegraad naar de klant (On Time In Full, OTIF), tegen de laagste kosten, minimale voorraden en in een veilige omgeving voor medewerkers. De primaire doelstelling van de onderhoudswerkplaats is zorg dragen, dat verhuurartikelen, zo snel en efficiënt mogelijk worden onderhouden, hersteld of gekeurd.

Steekwoorden:
klant-klant-klant, logistieke drive (maximale klant focus tegen minimale kosten), hands on, feiten checken in uitvoering, procesgericht, continue verbeteren, creatief & ritme & constantheid, technisch inzicht, leiderschap, hands on mentaliteit en drive voor moderne logistieke concepten.

Dimensie
• Omzet: ca. 7 miljoen (totale omzet Zuid)
• Geografie: Zuid NL
• Rapportage lijn direct: 2 (voorman Technische Onderhoudswerkplaats en voorman Logistiek) / Rapportage lijn indirect: 10-15
• Bevoegdheden: Werkt binnen het kader van het door de directie uitgezette beleid; onderhandelt binnen strikt vastgestelde marges; Is bevoegd tot het goedkeuren van aankopen overeenkomstig de geldende Inkoop Autorisatie matrix.
• Verantwoordelijk: voor werving en ontwikkeling medewerkers i.s.m. Vestigingsmanager Zuid.
Resultaat gebieden

1. Klanttevredenheid
• Levering aan de klant is on time in full (OTIF).
• Betrouwbare facturatie
• Verbindende factor zijn naar interne klanten en andere stakeholders (b.v. fleet, inkoop, verkoop, bedrijfsbureau, logistiek managers)
• Verhogen kwaliteit en verlagen doorlooptijden van de onderhoudswerkplaats.

Resultaat: OTIF IS 99% of hoger+ continue inzicht in en actie op kernoorzaken van niet OTIF leveringen. Door optimalisatie van de R&O een bezettingsgraad van >80%

2. Operatie
• Bewaken (aansturen voorman) logistieke en onderhoud activiteiten rondom verhuur en verkoop van materieel; efficiënt benutten van de vloot en vooral kapitaalintensief materieel.
• Zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van personeel en materieel.
• Nakomen van SLA’s met klanten;
• Naleven van afgesproken processen en procedures;
• Naleven van de logistieke en onderhouds processen binnen de afdelingen op de Hub vestiging Zuid, alsmede op de vestigingen en projectlocaties;
-inname & uitgifte, en magazijnbeheer (verkoop, reserve-onderdelen, verbruiksartikelen)
• Adviseren m.b.t verbeteringen van alle processen;
• Beheren van het assortiment en de voorraad op de hub en regionale vestigingen;

Resultaat: Snelle en accurate inname; accuraat voorraadbeheer (geen voorraadverschillen, geen verschillen tussen administratie en fysiek, tijdig bijbestellen bij minimum voorraad, verkorten doorlooptijden onderhoudswerkplaats, optimale planning onderhoudswerkplaats)

3. Kostenbeheer
• Ondersteunen dat kosten (m.n. personeelskosten) binnen afgesproken budget blijven voor eigen afdeling Hub, alsmede vestigingen;

Resultaat: Kosten binnen budget (op hub en vestigingen); projectresultaat gelijk aan voorcalculatie

4. Management & Change
• Initiëren en implementeren van structurele verbeterprogramma’s om de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te optimaliseren o.b.v. onder meer de lean filosofie en conform; Safety, respect and service with a smile.
• Zorgdragen voor een uitvoering conform de geldende procedures (ISO, VCA en procedures) en continue verbetering van alle voorkomende processen;
• Zorgdragen voor een heldere visie en missie die wordt gedragen en uitgevoerd;
• Rapporteren en analyseren
• Rapporteren van personeels- en procesrelevante informatie (b.v. inleenkrachten, ziektes, overwerkuren, • OTIF performance, voorraadhoogte en –verschillen, doorlooptijden onderhoudswerkplaats, bezettingsgraad, planning).
• Analyseren van deze informatie en deze vertalen naar kansen en bedreigingen. Hiertoe input leveren op het te voeren beleid.

Resultaat: Afgesproken verbeterprojecten worden conform scope, budget en planning opgeleverd; rapportages zijn tijdig, volledig en accuraat

Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende uitdaging. Interesse in deze vacature? Graag een mail sturen aan info@people-projects.nl of bel naar 046-43 746 75.

Heeft u een vraag? Neem dan contact op, we helpen u graag verder!

People Projects

Vouersweg 90, 6161 AG Geleen, T +31(0)46 43 746 75, E info@people-projects.nl